skip to Main Content
Aanpak Feng Shui kleurenwaaier

Mijn aanpak

Ondanks dat in de basis de werkzaamheden van een Feng Shui consultant identiek zijn, vult iedere consultant dat weer op zijn eigen manier in. Een goede zaak, want zo kun je de consultant kiezen die het beste bij jou past. Hierna vertel ik je meer over mijn aanpak. Lees of deze aanpak bij jou past of hij je aanspreekt en of hij mogelijk een oplossing is voor jouw probleem.

Intakegesprek

Ik start altijd met een intakegesprek via Skype om jou beter te leren kennen. Wie ben je? Waar loop je tegenaan? Waarom wens je een Feng Shui consult? Wil je je werkkamer optimaal inrichten zodat je efficiënter en productiever kunt werken? Kost je werkplek je energie, maar weet je niet waarom? Wat wens je met het consult te bereiken? Dezelfde soort vragen als het om een ruimte in jouw huis gaat. Kortom wat is het specifieke probleem waar je tegenaan loopt en hoe kan ik dit het beste voor je oplossen.

Mijn voorkeur gaat er overigens altijd naar uit dat ik slechts één ruimte oppak en niet een heel pand. Mijn ervaring heeft mij geleerd dat focus essentieel is. Gelijk met een heel pand aan de slag gaan resulteert vaak in versnippering van aandacht en onrust.

Tijdens het intakegesprek pols ik of je verwachtingen realistisch zijn. Het is immers mijn doel dat jouw basis goed op orde is. Een basis van waaruit jij weer verder kunt. Qua daglicht, kleuren, luchtkwaliteit en gebruikte materialen op een manier die goed voor je voelt en die jouw identiteit weerspiegelt. Het is mijn taak voor deze oplossing zorg te dragen.

Nulmeting & Feng Shui analyse

Zodra ik de technische plattegrond(en), de foto´s van de werkkamer en/of of overige ruimtes van je hebt ontvangen, ga ik een nulmeting uitvoeren. Aansluitend maak ik een Feng Shui analyse. Bij deze analyse maak ik gebruik van twee instrumenten:

  • de Ba Gua;
  • de elementencyclus.
werkwijze, Feng Shui, Ba Gua

De Ba Gua

Met de Ba Gua als middel krijg ik inzicht in de heersende energieën in een werkruimte. De Ba Gua is een vierkante of rechthoekige vorm, met hoeken van 90°, die daardoor altijd in negen gelijke vlakken verdeeld is. Vergelijk het met een soort boter, kaas en eieren raster. Elk van deze negen vlakken geeft de kwaliteit van het toegekende element weer en staat voor een bepaald zakelijk aspect.

De Ba Gua wordt gebruikt om over de technische plattegrond van een ruimte, huis, grondstuk of gebouw te leggen. Met behulp van de Ba Gua bekijk ik of er sprake is van een conflict tussen de positie (één van de negen vlakken van de  Ba Gua) en de functie van een bepaald gedeelte in je werkkamer.

De elementen cyclus

De vijf elementen geven de kwaliteit van de energie weer. De kwaliteit van het element hout (snel groeiend, doelgericht, speels, impulsief) is bijvoorbeeld heel anders dan de kwaliteit van het element aarde (robuust, stabiel, langzaam bewegend).

Voedende en controlerende cyclus

De vijf elementen vertonen een cyclisch patroon, hetgeen logisch is, want wij worden omringd door cyclische patronen. Denk aan de seizoenswisselingen, de planetaire cycli, de cyclus van de vrouw. De buitenste cirkel van bovengenoemde afbeelding geeft de voedende cyclus weer.

WATER – HOUT – VUUR  – AARDE  – METAAL

Het binnenwerk in de vorm van een pentagram van bovengenoemde afbeelding geeft de controlerende cyclus van de elementen weer.

WATER dooft VUUR – VUUR smelt METAAL – METAAL hakt HOUT – HOUT verteert AARDE – AARDE dempt WATER

Mogelijke functie-/positieconflicten worden door middel van de 5 elementen opgelost.

Nine Star Ki karakterprofielen
Feng Shui advies

Het Feng Shui advies

Het uiteindelijke resultaat van mijn aanpak is een schriftelijk advies, waarin ik de analyse uitleg en verbeterpunten aandraag. Het schriftelijk advies stuur ik je toe, voordat ik het op locatie met je doorspreek, zodat je het eerst op een rustig moment kunt doorlezen en eventuele vragen kunt noteren. Vervolgens spreek ik op locatie het advies met jou door en waar mogelijk implementeren wij de verbeterpunten gelijk.

werkwijze, Feng Shui, Nine Star Ki

Wil je een oplossing voor je probleem? Onder consulten schets ik de mogelijkheden.

contact, Nine Star Ki

Kriebelt het en wil je meer weten? Neem dan contact met mij op.

Back To Top