skip to Main Content
Aanpak Feng Shui kleurenwaaier
Mijn aanpak

Ondanks dat in de basis de werkzaamheden van een Feng Shui consultant identiek zijn, vult iedere consultant dat weer op zijn eigen manier in. Een goede zaak, want zo kun je de consultant kiezen die het beste bij jou en de organisatie past. Hierna vertel ik je meer over mijn aanpak. Lees of deze aanpak bij jou past en of hij je aanspreekt.

Intakegesprek

Ik start altijd met een intakegesprek op locatie om jou beter te leren kennen. Wie ben je? Waar loop je tegenaan? Waarom wens je een officeconsult? Wil je je werkkamer optimaal inrichten zodat je efficiënter en productiever kunt werken? Kost je werkplek je energie, maar weet je niet waarom? Wat wens je met het consult te bereiken? Gaat het om één enkele werkruimte of om meerdere ruimtes op kantoor zoals een vergaderruimte, spreekkamer of flexplekken. Kortom wat is het specifieke probleem waar je tegenaan loopt en hoe kan ik dit het beste voor je oplossen.

Tijdens het intakegesprek pols ik of je verwachtingen realistisch zijn. Het is immers mijn doel dat jouw basis goed op orde is. Een basis van waaruit jij weer verder kunt. Samen met jou draag ik er zorg voor dat jouw werkplek een plek is waar je geconcentreerd en gefocust werkt, die goed voelt en die jouw identiteit weerspiegelt, zodat je bergen kunt verzetten. Je wilt immers voldoening uit je werk halen.

Nulmeting & Feng Shui analyse

Zodra ik de technische plattegrond(en), de foto´s van de werkkamer en/of of overige ruimtes van je hebt ontvangen, ga ik een nulmeting uitvoeren. Aansluitend maak ik een Feng Shui analyse. Bij deze analyse maak ik gebruik van twee instrumenten:

  • de Ba Gua;
  • de elementencyclus.
werkwijze, Feng Shui, Ba Gua
De Ba Gua

Met de Ba Gua als middel krijg ik inzicht in de heersende energieën in een werkruimte. De Ba Gua is een vierkante of rechthoekige vorm, met hoeken van 90°, die daardoor altijd in negen gelijke vlakken verdeeld is. Vergelijk het met een soort boter, kaas en eieren raster. Elk van deze negen vlakken geeft de kwaliteit van het toegekende element weer en staat voor een bepaald zakelijk aspect.

De Ba Gua wordt gebruikt om over de technische plattegrond van een ruimte, huis, grondstuk of gebouw te leggen. Met behulp van de Ba Gua bekijk ik of er sprake is van een conflict tussen de positie (één van de negen vlakken van de  Ba Gua) en de functie van een bepaald gedeelte in je werkkamer.

De elementen cyclus

De vijf elementen geven de kwaliteit van de energie weer. De kwaliteit van het element hout (snel groeiend, doelgericht, speels, impulsief) is bijvoorbeeld heel anders dan de kwaliteit van het element aarde (robuust, stabiel, langzaam bewegend).

Voedende en controlerende cyclus

De vijf elementen vertonen een cyclisch patroon, hetgeen logisch is, want wij worden omringd door cyclische patronen. Denk aan de seizoenswisselingen, de planetaire cycli, de cyclus van de vrouw. De buitenste cirkel van bovengenoemde afbeelding geeft de voedende cyclus weer.

WATER – HOUT – VUUR  – AARDE  – METAAL

Het binnenwerk in de vorm van een pentagram van bovengenoemde afbeelding geeft de controlerende cyclus van de elementen weer.

WATER dooft VUUR – VUUR smelt METAAL – METAAL hakt HOUT – HOUT verteert AARDE – AARDE dempt WATER

Mogelijke functie-/positieconflicten worden door middel van de 5 elementen opgelost.

Nine Star Ki karakterprofielen
Feng Shui advies
Het Feng Shui advies

Het uiteindelijke resultaat van mijn aanpak is een schriftelijk advies, waarin ik de analyse uitleg en verbeterpunten aandraag. Het schriftelijk advies stuur ik je toe, voordat ik het op locatie met je doorspreek, zodat je het eerst op een rustig moment kunt doorlezen en eventuele vragen kunt noteren. Vervolgens spreek ik op locatie het advies met jou door en waar mogelijk implementeren wij de verbeterpunten gelijk.

werkwijze, Feng Shui, Nine Star Ki

Wil je een oplossing voor je probleem? Onder consulten schets ik de mogelijkheden.

contact managers nulmeting opruimen Feng Shui

Kriebelt het en wil je meer weten? Neem dan contact met mij op.

Back To Top