skip to Main Content
Nine Star Ki Karakterprofielen

Nine Star Ki karakterprofielen

Nine Star Ki, wat? Ik hoor het je denken. Niet raar, want voor mijn beroepsopleiding vijf jaar geleden, had ik er ook nog nooit van gehoord. Een gortdroge verhandeling kan ik er over schrijven, maar daar worden zowel jij als ik niet blij van. Kort en krachtig, Nine Star Ki is één van de oudste vormen van astrologie ter wereld. Deze vorm van astrologie wordt onder andere binnen de Feng Shui toegepast bij het afstemmen van ruimtes op de gebruikers.

Maar … Nine Star Ki reikt veel verder en kan ook zakelijk goed worden ingezet bij het vervullen van een vacature of om de dynamiek tussen teamleden beter te begrijpen. Een Nine Star Ki karakterprofiel gaat verder dan het opsommen van wat algemene kenmerken.

Een karakterprofiel is gebaseerd op je geboortedatum en bestaat altijd uit drie cijfers.

  1. Jaar- of geboortegetal

    Dit getal zegt iets over jouw algehele natuur en je basiswaarden. Het laat de rode draad in jouw leven zien. In welke richting ontplooit jouw leven zich? Over welke talenten beschik je? Hoe ontwikkel je ze? Waar ligt jouw kracht. Het is te vergelijken met het zonneteken in de Westerse astrologie.

  2. Maand- of zielgetal

    Het maandgetal zegt iets over je innerlijke belevingswereld. Over hoe je denkt en voelt. De manier waarop je gedachten, ideeën en emoties je leven beïnvloeden. Hoe je reageert op stress. Dit is het verborgen deel van jouw persoonlijkheid. Het deel waar je pas mee in contact komt, wanneer mensen jou echt goed hebben leren kennen. Vooral in de kinderjaren zal het maandgetal meer overheersend zijn en duidelijker zijn stempel drukken. Na het achttiende levensjaar neemt het jaar- of geboortegetal deze rol over.

  3. Derde of energetisch getal

    In dit getal komt ook het seizoen waarin je bent geboren tot uitdrukking. De invloed van dit getal is vooral aanwezig in de manier van handelen. Hoe kom je op andere mensen over? Wat is de eerste indruk die mensen van jou hebben? Het is vergelijkbaar met de ascendant in de Westerse astrologie.

Deze drie getallen, die ieder bestaan uit een cijfer in de reeks 1-9 en ieder één van de vijf elementen vertegenwoordigen geven al een behoorlijk gedetailleerd beeld van een persoon. Wist je dat er over de 700 cijfercombinaties, dus karakterprofielen mogelijk zijn? Ongelofelijk eigenlijk! Zal ik ze ooit allemaal eens geschreven hebben? Wie weet. Het is echt maatwerk, logisch want er is een enorme diversiteit aan persoonlijkheden.

De Nine Star Ki cyclus

Nine Star Ki gaat nog een stapje verder. Jouw drie Nine Star Ki getallen hebben een eigen cyclus. Deze cyclus laat veel van de voortgang in je leven zien en welke elementen nodig zijn om jouw cyclus te completeren. De Nine Star Ki hanteert het principe van reïncarnatie en met het gegeven dat je als mens van nature op zoek bent naar heelwording en daardoor groeit.

Bijvoorbeeld onderstaande cyclus van drie getallen heeft het maximaal aantal van 3 elementen.

1 (water) – 7 (metaal) – 8 (aarde)

Er zijn in dit geval dus twee elementen die deze persoon niet in zijn eigen getallen heeft, maar die wel nodig zijn om de cyclus rond te maken. In bovengenoemde cyclus zijn dat hout en vuur.
De ontbrekende elementen vertegenwoordigen ieder een bepaald thema en zeggen iets over jouw leerpunten. Hier ligt jouw groeipotentie.

De cyclus complementeer je door de ontbrekende elementen te gaan toevoegen. Jouw omgeving kan ze bijvoorbeeld aanreiken in de persoon van je partner of je beroep. Of je maakt het jezelf eigen door daar een bewuste keuze voor te maken en dit jezelf aan te leren.

Zakelijke inzetbaarheid

Dit maakt een Nine Star Ki karakterprofiel net als een geboortehoroscoop heel persoonlijk. Ze zijn daardoor goed inzetbaar om bij een vacature de koppeling te maken tussen de functietaken, de persoon en het bestaande team. Welke karakterprofielen passen het beste? Ze dragen ook bij aan een stukje bewustwording binnen teams. Waarom reageert jouw collega op die manier? Wat is de reden dat een bepaalde collega jou triggert? Als er een deadline is, is die ene collega altijd te laat met opleveren, waarom?

Zie het als mooie uitdagingen voor een stukje persoonlijke groei. Dat is mijn missie, zorgen dat er meer mensen op hun plek zitten, dat wij elkaar beter begrijpen. Want laten we eerlijk zijn, we begrijpen allemaal dat een kunstenaar niet gelukkig zal zijn als accountant. Die gelaagdheid gaat echter nog veel dieper.

Wil je weten hoe Nine Star Ki karakterprofielen binnen jouw organisatie inzetbaar zijn?
Neem dan contact met mij op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top