skip to Main Content
Nine Star Ki karakterprofiel, Feng Shui

Over Nine Star Ki is redelijk wat geschreven, maar meestal zijn dit hele saaie verhandelingen waar geen doorkomen aan is. Zoiets hoort niet op mijn website thuis, dus ik heb even zitten broeden hoe ik het zou gaan vormgeven. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om het heel pragmatisch in te steken.

De Nine Star Ki is één van de oudste vormen van de astrologie ter wereld en al vele duizenden jaren oud. Zij is gebaseerd op de gedachte dat alles in de kosmos verbonden wordt door een permanente energiestroom: de Ki of Chi energie. In de Nine Star Ki energie wordt er gekeken naar het karakter van de mens. Hoe en wanneer kun je deze astrologie in jouw situatie het beste inzetten?

Nine Star Ki karakterprofiel

Wanneer zet je de Nine Star Ki in?

Een Nine Star Ki karakterprofiel is interessant in de navolgende situaties:

ü je wilt in het kader van jouw persoonlijke ontwikkeling weten waar jouw talenten en verbeterpunten liggen, waar je in het leven staat, hoe om te gaan met zich steeds herhalende patronen, wat is de rode draad in je leven;
ü als coach wil je dit profiel inzetten als extra handvat in het coachingstraject van een klant;
ü als manager ben je bezig met een verandertraject binnen je team en je wilt profielen van je huidige teamleden goed in beeld hebben, zodat je team beter op elkaar ingespeeld is;
ü je hebt als HR-manager een vacature te vervullen, maar welk type persoon past nu het beste bij deze functie, maar ook binnen het bestaande team?;
ü zo zijn er nog heel veel mogelijkheden te verzinnen, waarin een karakterprofiel interessant kan zijn. De invulling daarvan laat ik aan jou over :-).

Wij zijn allemaal unieke personen met een andere achtergrond. Wie je bent is deels genetisch bepaald (je haarkleur, kleur ogen etc.), maar wordt ook bepaald door je karakter en de ervaringen die je gedurende je leven opdoet.

De Nine Star Ki gaat uit van je geboortedatum. In het bijzonder je geboortejaar, je geboortemaand en de relatie tussen deze twee. Op basis hiervan wordt een karakteranalyse gemaakt. Deze analyse is doordat hij op de geboortedatum is gebaseerd heel persoonlijk. Er zijn 81 verschillende karakterprofielen mogelijk, dat is toch even wat anders dan de globale profielen die andere profileringssystemen zoals DISC en MBTI opleveren.

Opzet van een Nine Star Ki karakterprofiel

Een Nine Star Ki karakterprofiel is opgebouwd uit drie getallen:

Het Nine Star Ki jaar- of geboortegetal

Dit is het primaire getal waarmee gewerkt wordt. Het geeft de dieperliggende lange termijn tendensen en ontwikkelingen weer. Het jaargetal zegt iets over jouw algehele natuur en jouw basiswaarden. De rode draad in je leven: in welke richting je leven zich ontplooit, over welke talenten je beschikt en hoe je deze ontwikkelt. Het geeft ook aan waar je kracht ligt. Met andere woorden het jaargetal geeft weer welke vorm je gekozen hebt in dit leven.

Het Nine Star Ki maand- of zielgetal

Dit 2e getal zegt iets over je innerlijke belevingswereld en over de opdracht waarmee je op aarde gekomen bent. Over hoe je denkt en voelt en over de manier waarop je gedachten, ideeën en emoties je leven beïnvloeden. Dit is het verborgen deel van iemands persoonlijkheid. Het deel waar je pas mee in contact komt wanneer je iemand echt goed hebt leren kennen. Vooral in de kinderjaren zal het maandgetal meer overheersend zijn en duidelijker zijn stempel drukken op iemand. Na het achttiende jaar neemt het jaar- of geboortegetal deze rol over.

Derde Nine Star Ki of energetisch getal

In dit getal komt ook het seizoen waarin iemand geboren is tot uitdrukking. De invloed van dit getal is meer gematerialiseerd en tastbaar aanwezig in de manier van handelen. Het derde getal zegt iets over de manier waarop je in je handelen op andere mensen overkomt, de eerste indruk. Het verklaart je sociale natuur en het getal vertoont een naar buiten gericht karakter. In dit getal klinken ook je ervaringen door, die in je gedrag tot uiting komen.

Deze drie getallen bij elkaar vormen je levenscyclus. Het streven van de cyclus is heelheid. Hoe je deze heelheid nastreeft door het zelf op te pakken of dat je het aangereikt krijgt vanuit je omgeving is afhankelijk van de startpositie van je cyclus.

Nine Star Ki karakterprofiel
werkwijze, Feng Shui, Nine Star Ki

Het resultaat

Een Nine Star Ki karakterprofiel is eigenlijk een cadeautje aan jezelf, of een ander want je weet nu:

ü wat jouw talenten zijn;
ü hoe je het beste kunt werken aan je verbeterpunten;
ü welke functie(s) het beste bij jou past. De juiste persoon op de juiste plaats;
ü als coach waar de aandachtspunten liggen, zodat je je coaching beter op je klant kunt afstemmen;
ü als manager wat de karakters zijn van je teamleden als je een verandertraject in gaat of om de talenten van je teamleden optimaal op elkaar af te stemmen;
ü welke profielen het beste matchen bij een vacature;
ü welke persoon op welke functie past, zodat je meer voldoening en betere resultaten met elkaar realiseert.

Eens proeven aan de Nine Star Ki? Vraag dan gratis het verkorte karakterprofiel aan. Weet je al dat een Nine Star Ki voor jou de oplossing is? Je kunt hem bestellen via producten.

Nine Star Ki karakterprofiel, Feng Shui

Is een Nine Star Ki karakterprofiel voor jou de oplossing? Onder producten schets ik de mogelijkheden.

contact, Nine Star Ki

Kriebelt het en wil je meer weten? Neem dan contact met mij op.

Back To Top