skip to Main Content
Nine Star Ki, Feng Shui

Over Nine Star Ki is redelijk wat geschreven, maar meestal zijn dit hele saaie verhandelingen waar geen doorkomen aan is. Zoiets hoort niet op mijn website thuis, dus ik heb even zitten broeden hoe ik het zou gaan vormgeven. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om het heel pragmatisch in te steken.

De Nine Star Ki is één van de oudste vormen van de astrologie ter wereld en al vele duizenden jaren oud. Zij is gebaseerd op de gedachte dat alles in de kosmos verbonden wordt door een permanente energiestroom: de Ki of Chi energie. In de Nine Star Ki energie wordt er gekeken naar het karakter van de mens. Hoe en wanneer kun je deze astrologie in jouw situatie het beste inzetten?

Nine Star Ki Karakterprofielen

Wanneer zet je de Nine Star Ki in?

Een Nine Star Ki karakterprofiel is interessant in de navolgende situaties:

 • je wilt weten waar jouw talenten liggen;
 • een betere interactie binnen jouw team is gewenst;
 • je wilt weten hoe je het beste jouw teamleden kunt coachen, zoveel personen, zoveel aanpakken!;
 • in hoeverre zijn teamleden aanvullend op elkaar;
 • je hebt een vacature te vervullen, maar welk type persoon past nu het beste bij deze functie, maar ook binnen het bestaande team?.

Wij zijn allemaal unieke personen met een andere achtergrond. Wie je bent is deels genetisch bepaald (je haarkleur, kleur ogen etc.), maar wordt ook bepaald door je karakter en de ervaringen die je gedurende je leven opdoet.

De Nine Star Ki gaat uit van je geboortedatum. Je geboortejaar, je geboortemaand en de relatie tussen deze twee. Op basis hiervan wordt een karakteranalyse gemaakt. Deze analyse is doordat hij op de geboortedatum is gebaseerd heel persoonlijk. Er zijn meer dan 700 karakterprofielen mogelijk, dat is toch even wat anders dan de globale profielen die andere profileringssystemen zoals DISC en MBTI opleveren.

Het Nine Star Ki karakterprofiel

Om een totaal beeld te krijgen bestaat een Nine Star Ki karakterprofiel uit drie getallen:

Het Nine Star Ki jaar- of geboortegetal

Dit is het primaire getal waarmee gewerkt wordt. Het geeft de dieperliggende lange termijn tendensen en ontwikkelingen weer. Het jaargetal zegt iets over jouw algehele natuur en jouw basiswaarden. De rode draad in je leven: in welke richting je leven zich ontplooit, over welke talenten je beschikt en hoe je deze ontwikkelt. Het geeft ook aan waar je kracht ligt. Met andere woorden het jaargetal geeft weer welke vorm je gekozen hebt in dit leven.

Het Nine Star Ki maand- of zielgetal

Dit getal zegt iets over je innerlijke belevingswereld en over de opdracht waarmee je op aarde gekomen bent. Over hoe je denkt en voelt en over de manier waarop je gedachten, ideeën en emoties je leven beïnvloeden. Dit is het verborgen deel van iemands persoonlijkheid. Het deel waar je pas mee in contact komt wanneer je iemand echt goed hebt leren kennen. Vooral in de kinderjaren zal het maandgetal meer overheersend zijn en duidelijker zijn stempel drukken op iemand. Na het achttiende jaar neemt het jaar- of geboortegetal deze rol over.

Derde Nine Star Ki of energetisch getal

In dit getal komt ook het seizoen waarin iemand geboren is tot uitdrukking. De invloed van dit getal is meer gematerialiseerd en tastbaar aanwezig in de manier van handelen. Het derde getal zegt iets over de manier waarop je in je handelen op andere mensen overkomt, de eerste indruk. Het verklaart je sociale natuur en het getal vertoont een naar buiten gericht karakter. In dit getal klinken ook je ervaringen door, die in je gedrag tot uiting komen.

Nine Star Ki Karakterprofielen
werkwijze, Feng Shui, Nine Star Ki

Het resultaat

Een Nine Star Ki karakterprofiel is eigenlijk een cadeautje aan jezelf, want je weet:

 • wat jouw talenten zijn;
 • welke functie(s) het beste bij jou past. De juiste persoon op de juiste plaats;
 • hoe je je teamleden het beste kunt aansturen en coachen;
 • hoe je de interactie tussen jou en je team kunt verbeteren;
 • welke profielen het beste matchen bij de vacature;
 • welke persoon op welke functie past, zodat je meer voldoening en betere resultaten met elkaar realiseert.

Een Nine Star Ki karakterprofiel analyse is gebaseerd op de geboortegegevens van een persoon. Geen ellenlange vragenlijsten invullen, dit levert extra tijd en geld op om aan andere zaken te besteden.

Nine Star Ki, Feng Shui

Wil je een oplossing voor je probleem? Onder arrangementen schets ik de mogelijkheden.

contact managers nulmeting opruimen Feng Shui

Kriebelt het en wil je meer weten? Neem dan contact met mij op.

Back To Top